Invitatie

Invitatie

Image | Posted on by | Leave a comment

Adunarea Generală ANRM Dâmboviţa

În cadrul Adunării Generale a Asociației Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei Filiala Dâmboviţa din 16 aprilie 2015 au fost alese noile organe statutare, după cum urmează:

Preduț Ciprian Cristian           – preşedinte

Susai Codruț Alexandru          – vicepreşedinte

Scarlat Violeta                           – secretar   

Bâte Gheorghe Teodor            – membru Consiliul Director

Păun Gabriel Virgil                 – membru Consiliul Director

Constantinescu Anca              – membru Consiliul Director

Alexandrescu Maria Larisa    – membru Consiliul Director

Rainea Ion                               – membru Consiliul Director

Dumitru Paul                           – membru Consiliul Director

Scarlat Iulian                            – membru Consiliul de Etică

Grigore Mihai                           – membru Consiliul de Etică

Vișan Ioan                                 – membru Consiliul de Etică

Cosac Alexandru                      – cenzor

În cadrul Adunării Generale a Asociației Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei Filiala Dâmboviţa, s-au mai adoptat următoarele hotărâri:

 • Schimbarea sediului social al organizației în str. B-dul Mircea cel Bătrân, bl. A1, mun. Târgoviște;
 • Majorarea de la 5 la 9 membrii a Consiliul Director;
 • Acordarea titlului de membru de onoare al ANRM filiala Dâmbovița domnului Nicolae Aramă;
 • Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Director al ANRM Dâmbovița;
 • Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a Bilanțului contabil pentru anul 2014;
 • Aprobarea plății către ANRM București a unei contribuții de 60 de lei/lună.

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

25 octombrie 2014

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1 decembrie 2014

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

La Multi Ani, Majestatea Voastra!

Urare

Image | Posted on by | Leave a comment

25 octombrie 2014

Am onoarea sa va invit, din partea ANRM Dambovita, in data de 25 octombrie orele 11 la Manastirea Dealu pentru a omagia ziua de nastere a Majestatii Sale Regele Mihai I.
In cadrul evenimentului va avea loc o prezentare cu privire la legatura dintre Liceul Militar Manastirea Dealu si Majestatea Sa si va fi expus contextul istoric in care ziua de 25 octombrie a devenit Ziua Armatei.

La multi ani!

“Punând temelia acestei şcoale, cred că înzestrăm armata cu o instituţie de folos şi că prin ea armata aduce şi o contribuţie activităţii culturale a ţarei. Oştirea dobândeşte nu numai al doilea liceu, ci un liceu nou…

Şcoala aceasta primeşte elevi fără deosebire de origine militară sau civilă, se va sili să-i îndrepte spre cariera armelor. Pe de altă parte, armata brăzdează o cale nouă în învăţământ, înfiinţând departe de orice centru urban, o şcoală de energie, întemeiată pe metode noi, cu concursul unor profesori uniţi într-un ideal comun.

În acest cuib de şoimi, adumbrit de zidurile sfântului locaş întemeiat de cucernicia Radului Vodă şi împresurat de eroicele amintiri ale Viteazului Voevod însufleţească-se pentru vitejie, generaţii de voinici, de lei paralei ca cei din poveşti, crescuţi aci în frica lui Dumnezeu, dar numai a lui Dumnezeu.”

Nicolae Filipescu

Discurs ţinut la întemeierea liceului – 4 iunie 1912

manstire2

 • 1912 iunie 04 – În vechea incintă a Mănăstirii Dealu, se pune piatra de temelie a viitorului Liceu militar la inițiativa lui Nicolae Filipescu – atunci Ministru de război, după planurile arh. A.Reiss.
 • La 1915, când dă prima sa promoție, de 24 de absolvenți, Liceul militar / ”Cuibul Șoimilor” / era deja o instituție foarte prezentă în viața orașului, elevii participând, alături de cei de la Școala de Cavalerie și de cei ai Gimnaziului Ienăchiță Văcărescu la întreceri sportive, cu mare varietate și noutate, pentru oraș: scrimă, box, fotbal, baschet, sărituri.
 • 1916 – 1918 – înperioadaocupației germane, împreună cu majoritateainstituțiilorimportante ale țării, Liceulmilitaresteevacuatîn Moldova, întâi la Iași, apoi la Dorohoi. O parte din cadreleșieleviisăiparticipă la luptele din Războiul de Reîntregire a Neamului, scriind cu sângepagini de eroismînistoriațării.
 • Reîntors la Târgoviște, Liceulîși continua activitateaînvechiulsăusediu de la MănăstireaDealu.
 • 1925 iunie 07 – se inaugurează monumental Eroilorliceului, realizatdupăproiectularhitectului Romano de Simon și opera a sculptorului Oskar Spaethe.
 • 1929 – Liceulmilitar de la Dealucapătăoficialnumelemareluiom de stat ”NicolaeFilipescu”.
 • 1930 – se decide formarea ”clasei palatine”, selecțiacolegilorMareluiVoievod de Alba Iulia fiindînsarcinauneicomisiiconduse de NicolaeIorgașiDimitrieGusti.
 • 1933 – vizitamajestății sale Carol II la DealușiînceputulstudiilorviitoruluiregeMihai I, caelev”încontroalele”Liceuluimilitar ”NicolaeFilipescu”.
 • 1934 – se publicăînMonitorulOficialStatuluLiceuluiMilitar ”NicolaeFilipescu”, instituțiadevenindproprietateaMajestății Sale regelui Carol al II-lea.
 • 1940 noiembrie 9 – marelecutremur de pământprovoacădistrugeri de proporțiiansamblului de clădiriîn care îșidesfășuraactivitateaLiceulmilitar, fără a produce victime. Liceul se mutăîngarnizoanaPredeal, urmândcaînapoierea la Târgoviștesă se facădupăreparareaclădirilor.
 • Războiulșiapoinouasituațiepolitică a României, vor face caaceastăîntoarceresă nu maiaibălocniciodată. Desființatcainstituțieîn 1948, Liceulva continua sub denumirea de LiceulMilitar nr. 1, devenitapoiLiceul ”DimitrieCantemir”, cu sediul final la Breaza.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vernisaj 7 mai

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Evenimentul in presa:

http://bestcitylifestyle.blogspot.ro/2013_11_01_archive.html

http://incomod-media.ro/ziar/expozitie-judetul-dambovita-intre-1866-si-1946-la-teatrul-tony-bulandra-din-targoviste/

http://www.stiridb.ro/expozitie-judetul-dambovita-intre-1866-si-1946-cu-prilejul-zilei-de-10-mai/

http://targovistenews.ro/live/teatrul-municipal-tony-buland

http://www.stiridb.ro/expozitie-judetul-dambovita-intre-1866-si-1946-cu-prilejul-zilei-de-10-mai/

Posted in Uncategorized | Leave a comment